۱. دل تاریکی اثر جوزف کنراد

Summary

دل تاریکی اثر جوزف کنراد, ترجمه صالح حسینی. در این اپیزود در مورد این کتاب بی نظیر صحبت کردم و در مورد اخلاقیات, خلاصه ای از یکی از کلاس های پروفسور پال بلوم از دانشگاه ییل, نگاهی به آزمایش میلگرام, دیدگاه مانگ زو و شونزی از ذات بشر و  پژوهش های مرتبط به علوم شناختی  …

Music from https://filmmusic.io

“Unlight” by Kevin MacLeod (https://incompetech.com)

License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)