۴. ایوانف اثر آنتوان چخوف

Summary

– ایوانف اثر آنتوان چخوف

در پیرامون نمایشنامه و شخصیت ایوانف صحبت کردم، ویژگی خودپسندی و همنوع‌دوستی بررسی کوتاهی شد که از ویدئو‌های زیر هم اسم بردم:

Cabinet test, Felix Warneken‌ and Micheal Tomasello

Cruel cat woman named and shamed

توضیحات مفید و جالب جناب دکتر فرشید شاهقلی را هم میشنویم.

از قسمت‌های کوتاهی از نمایش ایوانف به نویسندگی و کارگردانی آقای امیر‌رضا کوهستانی‌ هم استفاده شد که‌‌ اثر قابل توجه و ارزشمندیست.