۵. مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو

Summary

در این اپیزود: بررسی کتاب مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو و معرفی فیلم اقتباس شده از آن, کاراکتر جوکر با شخصیت کتاب ویکتور هوگو مقایسه شد و مرور کوتاهی داشتیم  بر “عدالت” از نگاه آقای جان رولز فیلسوف معاصر آمریکایی و آزمایش فکری مرتبط.

علاوه بر آهنگ “آی آدمها” سهیل نفیسی, از قطعات موسیقی زیر در این اپیزود استفاده شد:

Rustic Ballad by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com

Catalyst by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com

Music promoted by https://www.free-stock-music.com

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/